Champion Supra Power Detergent

Ang mga Supra Nanay ng buhay natin, nakakabilib talaga ang galing — nagagawang posible ang imposible at kinakaya ang mga bagay kung saan give up na ang iba. Kaya para sa galing ng Supra Nanay, New Champion Supra Power ang katapat nila. Ang CHAMPION SUPRA POWER ay ang new and improved na Champion Detergent. Ito ang aming most powerful cleaning and whitening formula na umuubos ng mantsa sa hibla para sa puting walang bakas. Cleaning Detergent Powder available in 4 fragrances.

Supra Power

Original Supra Clean

Ang Champion Supra Power na may classic fragrance na Clean at Fresh.

Supra Power

Sunny Fresh

Ang Champion Supra Power na may sun-dried sinampay scents para walang amoy kulob.

Supra Power

Citrus Fresh

Ang Champion Supra Power na may refreshing bango ng Citrus.

Supra Power

with Fabric Conditioner

Ang Champion Supra Power na may aroma ng soft Fabri-Con Florals.

Supra Power

Blue Bar Original

Ang Supra Power na may blue dye o "tina" para sa enhanced whitening.

Champion Antibacterial Fabri-Con

Ang Champion Antibacterial Fabri-Con ang aming best-selling antibacterial and 1-Rinse Fabric Conditioner formulation na may 3 new variants.

Antibacterial Fabri-Con

Fresh Day

Antibacterial Clean Scent na Classic Oriental-Floral at Fruity.

Antibacterial Fabri-Con

Pink Fresh

Antibacterial Clean Scent na Soft, Powdery at Woody.

Antibacterial Fabri-Con

Blue Serenity

Antibacterial Clean Scent na may Citrus, Perfume and Marine Freshness.

Champion Active Clean Dishwashing Liquid

Ang Champion Dishwashing Liquid na gawa sa aming superior grease removing formulation.

Dishwashing Liquid

Lemon Fresh

Active Clean na may long-lasting Lemon Fresh scent para magkasimbango at linis ang lahat ng hugasin.